Video.
 

Vestit per Laura (fragmento)
[Xvid-4,5 MB]

Mar blanca (fragmento)
[Xvid-2,5 MB]

Intra arborem (fragmento)
[Xvid-5,7 MB]

Elaboració (fragmento)
[Xvid-10,1 MB]

Caladís I (fragmento)
[Xvid-3 MB]
Caladís II (fragmento)
[Xvid-4,2 MB]
 
Rodasoques (fragmento)
[Xvid-3,8 MB]
 
 
enlaces youtube

intra arborem http://www.youtube.com/watch?v=8WtRs0HriS0

elaboració de l'abre d'aigua i mediterrànea http://www.youtube.com/watch?v=q3-XCOtReB0
caladís http://www.youtube.com/watch?v=UYz-vzbBHmQ
mar blanca http://www.youtube.com/watch?v=HNmJurcumLo
rodasoques http://www.youtube.com/watch?v=g7u0t8SOqP0
vestit per Laura http://www.youtube.com/watch?v=nplPluAQitY
rising messenger http://www.youtube.com/watch?v=lz3FJBcJFPk
rodocos http://www.youtube.com/watch?v=-hg_Zn9yOoE
cossos https://www.youtube.com/watch?v=rEf1-VjFOhY
penjar d'un fil https://www.youtube.com/watch?v=Uxx-m5gse-4
foc d'aigua https://www.youtube.com/watch?v=pCjqJ7EYgYs