Instalaciones.
Next image
 
Tàlem de l'anima, 1997
New Art 1997. Tul y acuarela sobre papel de arroz. (300x300x300)